CENNIK

WIZYTA PIERWSZORAZOWA – dla nas najważniejsze spotkanie z każdym nowym pacjentem w Gabinecie. Polega na przeprowadzeniu wnikliwego wywiadu ogólnomedycznego i stomatologicznego oraz badania klinicznego. W takcie badania na fotelu towarzyszy nam zawsze kamera wewnątrzustna z której obraz natychmiast pojawia się na ekranie połączonym z unitem dentystycznym. Do badania jamy ustnej wykorzystujemy mikroskop Zeiss Extaro 300 , najnowocześniejszy na rynku , dzięki któremu widzimy obraz zębów w nawet 16 krotnym powiększeniu. Dzięki niemu doskonale widzimy próchnicę oraz nieszczelności w wypełnieniach. Całość wizyty dopełnia protokół fotograficzny, w trakcie którego pacjent ma wykonywane zdjęcia zewnątrz i wewnątrzustne aparatem Canon z lampą pierścieniową , które są następnie pacjentowi omawiane, co ułatwia komunikacje między lekarzem a pacjentem.

Drugą część wizyty przeprowadza higienistka stomatologiczna . Wykonuje ona ponowne badanie jamy ustnej z oceną obecności płytki nazębnej. Uczy pacjenta prawidłowego szczotkowania, nitkowania, oraz dobiera dedykowane dla niego specjalistyczne produkty do higieny jamy ustnej.

Cena kompleksowej wizyty pierwszorazowej trwającej około godziny ,wraz z oceną wstępnego planu leczenia to 150 zł .

Konsultacja specjalistyczna chirurgiczna / ortodontyczna – 150 zł ( dotyczy pacjentów pierwszorazowych i zawiera w sobie wizytę pierwszorazową . Przeprowadzana jest przez lekarza posiadającego specjalizację . Koszt wizyty dla pacjenta leczącego się w naszym gabinecie wyceniany jest indywidualnie )

Przygotowanie szczegółowego planu leczenia kompleksowego w oparciu o badanie kliniczne , analizę dokumentacji fotograficznej oraz zdjęć radiologicznych wraz z jego przedstawieniem i omówieniem – 200 zł

Wykonanie rtg punktowego pacjentowi innego gabinetu plus wydruk 40 zł ( u naszych pacjentów za zdjęcia wykonywane podczas leczenia nie jest doliczana dodatkowa opłata )

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA ( Każdy zabieg wykonania nowego wypełnienia czy też wymiany wypełnienia nieszczelnego obejmuje podanie pacjentowi znieczulenia komputerowego urządzeniem Sleeper one, które dostosowuje prędkość podawania leku tak, aby odczucia pacjenta były minimalne, a komfort najwyższy.

Pracujemy zawsze w koferdamie Nic Tone z grubej , elastycznej i szczelnej gumy , który doskonale izoluje leczony ząb przed dostępem śliny i bakterii. Nasze pole pracy jest czyste i sterylne. Nasze wypełnienia wykonujemy z użyciem mikroskopu stomatologicznego Zeiss Extaro 300 zapewniającego powiększenie rzędu 16 razy, co umożliwia precyzyjną i bezpieczną pracę . Cały przebieg leczenia jest udokumentowany fotograficznie aparatem Canon D77, a każdy etap po
zakończeniu wizyty dokładnie omówiony pacjentowi.

Wypełnienie ubytku materiałem estetycznym w zębach bocznych – 300 – 500 zł

Wypełnienie ubytku materiałem typu glassjonomer – 250 zł

Wypełnienie ubytku w zębach przednich – licowanie – 500 – 600 zł

Leczenie białych plam preparatem typu ICON – 250 zł za punkt

Wybielanie wewnętrzne zęba – 200 zł ( wymiana wkładki wybielającej 100 zł , biopulp 100 zł )

SPECJALISTYCZNA ENDODONCJA ( Leczenie kanałowe w naszym gabinecie przeprowadza lakarz specjalista w dziedzinie endodoncji i stomatologii zachowawczej , co gwarantuje leczenie na najwyższym poziomie. Każdy zabieg leczenia kanałowego obejmuje podane pacjentowi znieczulenia komputerowego urządzeniem Sleeper one , które dostosowuje prędkość podawania leku tak, aby odczucia pacjenta były minimalne, a komfort najwyższy.

Pracujemy zawsze z użyciem koferdamu Nic Tone z grubej, elastycznej i szczelnej gumy.
Najdrobniejsze szczegóły budowy, rozwidlenia i połączenia w kanałach widzimy dokładnie dzięki pracy z użyciem mikroskopu stomatologicznego Carl Zeiss Extaro 300 zapewniającego powiększenie rzędu 16 razy. Podczas leczenia kanałowego pracujemy narzędziami rotacyjnymi Protaper Next, stosujemy obfite plukanie kanałów, a do wypełnienia używamy ciekłej gutaperki, która doskonale zapływa w każdą leczoną część kanału, efektywnie go wypełniając . Każdy etap leczenia kontrolowany jest wykonaniem serii zdjęć rvg , zlokalizowanym bezpośrednio przy fotelu, a efekt leczenia dokładnie omówiony pacjentowi.

Zęby jednokorzeniowe 250 zł

Zęby wielokorzeniowe 500 – 1000 zł ( w przypadku gdy leczony ząb ma wiecej kanałów niż zwyczajowo, cena ustalana jest indywidualnie w czasie leczenia, po ocenie budowy anatomii ) Opatrunek na czas ewentualnej kolejnej wizyty 150 zł

Powtórne leczenie endodontyczne – doliczane zostaje 50% do ceny leczenia pierwotnego Usunięcie złamanego narzędzia z kanału jako odrębna procedura u pacjenta odesłanego z innego gabinetu 250 zł

Usunięcie starego wkładu z kanału – 250 zł

Zamknięcie perforacji – 250 zł

Leczenie biologiczne z zastosowaniem biodentyny – 250 zł

Wzmocnienie zęba wkładem z włókna szklanego – 300 zł

Zęby jednokanałowe – 250 -500 zł

Zamknięcie peroracji, leczenie biodentyną, usunięcie starego wkładu – 250 – 300 zł

Lakowanie– 70 zł 

Plastyka wędzidła – 250 -300 zł

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA ( Podczas pracy z małymi pacjentami najbardziej zależy nam na nawiązaniu relacji i stworzeniu przyjaznej atmosfery opartej na wzajemnym zaufaniu . Staramy się pracować zgodnie z nurtem porozumienia bez przemocy w oparciu o relacje bliskościowe. Oczywiście każdy mały pacjent znieczulany jest jeśli tego wymaga procedura urządzeniem sleeper one, dostosowującym prędkość podawania preparatu do stanu tkanek otaczających tak, aby zminimalizować jakiekolwiek odczucia. Wypracowane przez nas procedury sprawiają że pracujemy szybko i sprawnie tak, by wizyta trwała jak najkrócej i była jak najmniej obciążająca dla małego pacjenta.

Leczeniem dzieci w naszym gabinecie zajmuje się dr Szatkowska posiadająca blisko 10 letnie doświadczenie i wypracowane metody w pracy z małymi pacjentami
Badanie pierwszorazowe z instruktażem i planem leczenia – 100 zł

Badanie kontrolne naszych stałych pacjentów – 50 zł

Wypełnienie zęba mlecznego materiałem glassjonomerowym -140 zł

Wypełnienie zęba mlecznego materiałem kompozytowym, kompomer – 150 zł

Leczenie kanałowe w zębach mlecznych – 150 zł ( każda wizyta )

Apeksyfikacja – 150 – 200zł

Usunięcie zęba mlecznego – 100- 150 zł

SPECJALISTYCZNA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA ( Każdy zabieg z zakresu chirurgii
stomatologicznej wykonywany jest przez lekarza specjalistę chirurga stomatologicznego.
Każdorazowo przed zabiegiem zbierany jest dokładny wywiad ogólnomedyczny , analizowane są zdjęcia rtg lub ct. Każdorazowo przed zabiegiem pacjentowi podawane jest znieczulenie przy użyciu urządzenia Sleeper one dostosowującego prędkość podawania środka do stanu otaczających tkanek tak, by do minimum ograniczyć odczucia pacjenta. Szczególnie dbamy o czystość pola operacyjnego, atraumatyczne przeprowadzenie zabiegu oraz szczelne szycie.
Podczas zabiegów mamy do dyspozycji wirówkę laboratoryjną . Lekarz pobiera krew z żyły
pacjenta bezpośrednio przed zabiegiem, wiruje ją zgodnie z protokołem dr Choukrouna tworząc PRF , który aplikowany jest do rany pozabiegowej. Dzięki zastosowanym przez nas procedurom nasi pacjenci bardzo dobrze reagują na przeprowadzane zabiegi. W cenie zabiegu zwarte są wizyty kontrolne, usunięcie szwów, kontrolne zdjęcia rvg. Obejmujemy opieką pacjenta przez cały okres gojenia tkanek )

Usunięcie zęba mlecznego 100 – 150 zł

Usunięcie zęba stałego 400 zł

Usunięcie zęba wraz z zastosowaniem materiału kościozastępczego jako przygotowanie pola do implantacji – od 1000 zł

Dłutowanie korzeni zęba stałego 500 zł

Dłutowanie ósemki wraz z zastosowaniem materiału autogennego PRF z krwi własnej pacjenta 600 – 1000 zł

Mikrochirurgiczna resekcja wierzchołka korzenia z zastosowaniem materiału autogennego PRF z krwi własnej pacjenta 600 – 800 zł

Wyłuszczenie torbieli bez użycia materiału plus badanie histopatologiczne – 500 – 600zł

Wyłuszczenie torbieli z zaopatrzeniem materiałem kościozastępczym plus badanie h-p – od 1000zł

Odsłonięcie zęba zatrzymanego na potrzeby leczenia ortodontycznego 600 – 1000 zł

Plastyka połączenia ustno – zatokowego u pacjenta, u którego zabieg podstawowy nie był wykonywany w naszym gabinecie – 600 – 800 zł

Pourazowa replantacja zęba – 500 zł

Nacięcie i drenaż ropnia plus wizyty kontrolne – 300 zł

Usunięcie torbieli ślinowej – 400 zł

Usunięcie zmiany plus badanie histopatologiczne – 400 zł

Pobranie materiału do badania ze zmiany jako osobny zabieg – 400 zł

Pobranie materiału podczas usunięcia zęba – 100 – 150 zł

PERIOCHORURGIA ( Leczenie periochirurgiczne obejmuje leczenie chorób miękkich i twardych tkanek wokół zębów , najczęściej jako część większego planu realizowanego u pacjenta ale także jako osobno wykonywane procedury. Zabiegi wykonywane są przez lekarza specjalistę chirurga stomatologicznego. Każdorazowo znieczulenie podawane jest pacjentowi z użyciem urządzenia Sleeper One który do minimum ogranicza odczucia pacjenta w trakcie podawania leku. Zabiegi po szczegółowej analizie i przeprowadzeniu wnikliwej diagnostyki wykonywane są ze szczególną poszanowaniem tkanek pacjenta, w sposób delikatny i atraumatyczny. Do pracy wykorzystujemy mikroskop Carl Zeiss Extaro 300 , zapewniający powiększenie rzędu 16 razy operowanych tkanek. Wizyty kontrolne, usunięcie szwów są zawarte w cenie. Obejmujemy opieką pacjenta przez cały okres gojenia tkanek.

Plastyka wędzidła języka / wargi – 250 zł

Plastyka przerośniętych fałdów błony śluzowej 250 – 450 zł

Pobranie wycinka do badania histopatologicznego – 400 zł

Poszerzenie strefy dziąsła związane z przeszczepem tkanek z podniebienia – 800 – 1000 zł

Szynowanie zębów – 200 zł za punkt

IMPLANTOLOGIA ( Zabiegi w zakresie implantologii i implantoprotetyki wykonywane są przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii stomatologicznej absolwenta Practiculum
Implantologicznego . Podstawą zabiegu jest wnikliwa diagnostyka i dokładne zaplanowanie na postawie wykonanej tomografii komputerowej oraz szczegółowe omówienie planu leczenia pacjentowi przed zabiegiem. Sam zabieg wykonywany jest w znieczuleniu urządzeniem Sleeper one zapewniajacym minimalne odczucia w trakcie podawania leku pacjentowi. Szczególnie wagę przykładamy do pracy w sterylnym polu zabiegowym. Pracujemy w sposób atraumatyczny , zapewniający najlepsze gojenie . W trakcie zabiegu , jeśli pacjent wyrazi zgodę, wirówką laboratoryjną wirujemy uprzednio pobraną od pacjenta z żyły krew, w celu sporządzenia preparatu PRF. Pracujemy zgodnie z protokołem przedstawionym przed dr Choukrouna .Krew pobiera lekarz bezpośrednio przed zabiegiem. Jeśli tego wymaga procedura korzystamy ze sprawdzonych certyfikowanych materiałów kościozastępczych. Wizyty kontrolne, zdjęcia rvg oraz usunięcie szwów zawarte są w cenie leczenia. Przez cały okres gojenia otaczamy opieką naszych pacjentów)

Wprowadzenie implantu AXIOM – 2500 – 3000 zł

Podniesienie dna zatoki szczękowej – 3500 – 4000 zł

Odbudowa protetyczna na implantach – od 2500 zł wyceniana indywidualnie w zależności od użytych materiałów

PROFILAKTYKA ( Procedury higienizacji wykonywane są przez dyplomowaną higienistkę
stomatologiczną jako procedura przygotowania pacjenta pierwszorazowego do leczenia oraz jako procedura odrębna, powtarzana regularnie w celu utrzymania zdrowych tkanek zęba . Zabieg rozpoczyna się instruktażem higieny prawidłowego szczotkowania i nitkowania. Obejmuje skaling czyli usunięcie kamienia nazębnego skalerem ultradźwiękowym i następowe piaskowanie przy użyciu specjalistycznej piaskarki KaVo z dobieranym indywidualnie piaskiem o różnej średnicy ziaren w zależności od stanu tkanek pacjenta. W trakcie wizyty wykonywana jest dokumentacja fotograficzna kamerą wewnątrzustną i aparatem Canon D77 z lampą błyskową. Na koniec wizyty dobierane są odpowiednie dla pacjenta preparaty wspomagające utrzymanie higieny przez pacjenta w domu oraz omówienie pacjentowi przebiegu wizyty na podstawie poczynionej
dokumentacji fotograficznej )

Zabieg kompleksowej higienizacji obejmujący scailng czyli usunięcie kamienia nazębnego skalerem ultradźwiękowym i następowe piaskowanie przy użyciu specjalistycznej piaskarki KaVo, instruktaż prawidłowej higieny, dokumentację fotograficzną oraz dobór najlepszych preparatów do higienizacji domowej – 200 – 250 zł

Wybarwienie płytki nazębnej , oczyszczenie powierzchni, nauka szczotkowania / nitkowania – 100 – 150 zł

Usuniecie kamienia plus polerowanie – 150 – 200 zł

Lakierowanie – 100 zł

Lakowanie – 60 zł

Wybielanie nakładkowe domowe – 800 zł

PROTETYKA STOMATOLOGICZNA ( Leczenie protetyczne naszych pacjentów realizujemy we współpracy z wiodącym na rynku polskim laboratorium entystycznym Almadent zlokalizowanym w Pabianicach. Kilkuletnia współpraca owocuje  oskonałymi pracami które oddajemy naszym pacjentom. Cena każdorazowego leczenia protetycznego obejmuje kilka etapów w których skład wchodzi wizyta polegająca na przygotowaniu zęba ( szlifowanie z użyciem mikroskopu Carl Zeiss Extaro 300 zapewniającego lekarzowi odpowiednie powiększenie ) lub tkanek jamy ustnej do pobrania wycisku protetycznego , pobranie wycisków z zabezpieczeniem tkanek, transfer wycisków do pracowani, oraz opiekę nad pacjentem do czasu oddania ostatecznej pracy . Najczęściej leczenie protetyczne to kilka wizyt w naszym gabinecie . Każdy etap leczenia dokumentowany jest fotograficznie aparatem Canon D77 , a efekty leczenia omówione i przedstawione pacjentowi na ekranie monitora.)

Korona tymczasowa wykonana w gabinecie – 150 zł

Korona tymczasowa wykonana w laboratorium – 300 zł

Wkład koronowo – korzeniowy – 400 – 500 zł

Korona na podbudownie metalowej – 900 zł

Korona cerkon / e-max / porcelana – 1500 / 1800 / 2000 zł

Proteza szkieletowa (1 łuk ) – 2000 zł

Proteza całkowita ( 1 łuk ) – 2000 zł

Wkład koronowy typu onlay, inlay, overlay – 1000 zł

Dostawienie zęba w protezie / naprawa protezy – 300 – 400zł

Zdjęcie korony / mostu – 250 zł za punkt

Cementowanie pracy wykonanej w innym gabinecie wyłącznie na cement tymczasowy – 100 zł

ORTODONCJA ( Leczenie ortodontyczne w naszym gabinecie obejmuje zarówno profilaktykę wad , diagnostykę i następowe leczenie. Otaczamy opieką najmłodszych pacjentów, młodzież i dorosłych. Najważniejszą częścią jest wnikliwa diagnostyka oparta o analizę zdjęć zewnątrzustnych, wewnątrzustnych wykonywanych aparatem Canon D77, zdjęć rtg oraz modeli diagnostycznych wykonanych przez techników laboratoryjnych po pobraniu wycisków w gabinecie. Pacjent po analizie przeprowadzonej przez lekarza jest informowany o przewidywanym zakresie leczenia wraz z wyceną. Całość leczenia jest dokumentowana fotograficznie i przedstawiana pacjentowi. )

Diagnostyka ortodontyczna obejmująca wykonanie wycisków i modeli orientacyjnych , analiza modeli, zdjęć radiologicznych i fotograficznych oraz wykonanie planu leczenia wraz z jego omówieniem i przedstawieniem – 200 zł

Aparat stały cieńkołukowy metalowy od 1500 zł za jeden łuk zębowy

Aparat stały grubołukowy od 800 zł

Aparat ruchomy od 600 zł

Wizyty kontrolne od 60 zł

FORMULARZ KONTAKTOWY

Masz pytania, potrzebujesz konsultacji?
Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.