Chirurgia Stomatologiczna

Chirurgia stomatologiczna to niezwykle obszerna dziedzina stomatologii

Chirurgia stomatologiczna to niezwykle obszerna dziedzina stomatologii, zajmującą się leczeniem zarówno stanów ostrych (nacinanie ropni, replantacja zębów po urazie), jak i przewlekłych (usuwanie patologicznych zmian z kości), likwidacją ognisk zakażenia z jamy ustnej (usuwanie pozostawionych korzeni), przygotowaniem pacjenta do leczenia ortodontycznego (usuwanie lub odsłanianie zębów zatrzymanych), protetycznego (zabiegi modelujące, ułatwiające wykonanie protezy).

Ponadto, chirurgia stomatologiczna to plastyka wędzideł u młodszych i starszych pacjentów oraz resekcje szczytu korzenia po zakończonym leczeniu endodontycznym, kiedy samo leczenie nie przynosi efektu w postaci wygojenia zmian w kości.

W ramach chirurgii przeprowadzamy zabiegi perio-chirurgiczne, czyli przeszczepy tkanek miękkich, pokrycie recesji dziąsłowych. Dodatkowe możliwości, jakie daje chirurgia to augmentacja wyrostka zębodołowego przed planowanym leczeniem implantoprotetycznym, podnoszenie dna zatoki szczękowej i regeneracja tkanek miękkich.

Zabiegi chirurgiczne w naszym gabinecie przeprowadzane są z użyciem PRF, czyli bogatopłytkowej fibryny, uzyskanej drogą wirowania z krwi własnej pacjenta bezpośrednio przed zabiegiem, ułatwiającej i przyspieszającej gojenie, zmniejszającej obrzęk po zabiegu i redukującej dolegliwości bólowe i możliwość zakażenia rany.

Przed wykonaniem jakiegokolwiek zabiegu chirurgicznego w naszym gabinecie, przeprowadzany dokładną diagnostykę radiologiczną (OPG lub TK) operowanej okolicy, zbieramy wywiad dotyczący aktualnej sytuacji w jamie ustnej wraz z historią choroby pacjenta i listą przyjmowanych leków oraz ewentualnym leczeniem współistniejącym. Często prosimy lekarza prowadzącego o opinie i pomoc w przygotowaniu pacjenta do planowanych przez nas zabiegów.

Jakie jest leczenie chirurgiczne prowadzone w naszym gabinecie:

  • bezbolesne,
  • sterylne,
  • dokładne, przewidywalne,
  • wczesniej skrupulatnie zaplanowane,
  • wykonywane na podstawie diagnostyki radiologicznej,
  • atraumatyczne i delikatne,
  • prowadzone z użyciem materiałów autogennych (najbezpieczniejszych,
  • pozyskanych od pacjenta),
  • kontrolowane po zabiegu.

Leczenie chirugiczne wykonywane w naszym gabinecie:

1. Usuwanie korzeni zębów (widocznych, jak i niewidocznych w jamie ustnej).

2. Usuwanie zębów mlecznych, które nie mogą być poddane leczeniu zachowawczemu lub endodontycznemu.

3. Usuwanie zębów zatrzymanych (najczęściej ósemek).

4. Odsłanianie zębów na potrzeby leczenia ortodontycznego we współpracy z lekarzem prowadzącym.

5. Wydłużanie koron klinicznych zębów, na potrzeby dalszego leczenia protetycznego.

6. Replantacja zęba po zwichnięciu całkowitym (kiedy na skutek urazu dochodzi do wybicia zęba, należy niezwłocznie – najlepiej w przeciągu do 30 minut po urazie – zgłosić się do gabinetu, przechowując ząb w soli fizjologicznej, mleku lub przedsionku jamy ustnej uważając na ryzyko połknięcia).

7. Szanowanie rozchwianych chorobowo zębów.

8. Plastyka wędzideł warg i języka u dzieci i dorosłych.

9. Przygotowywanie jamy ustnej pacjentów do leczenia protetycznego (usuwanie wyrośli kostnych, modelowanie wyrostka).

10. Usuwanie zmian z kości (torbiele i inne patologiczne zmiany).

Każdego dnia korzystamy z najnowszej technologii dostępnej dla każdego pacjenta

Leczenie chirurgiczne wykonywane w naszym gabinecie:

11. Wykonywanie zabiegu resekcji wierzchołka korzenia (po leczeniu endodontycznym, kiedy przeprowadzone leczenie nie przyniosło pożądanego efektu w postaci wygojenia zmian w kości).

12. Usuwanie zmian patologicznych w obrębie błony śluzowej jamy ustnej (po usunięciu każdej zmiany materiał przesyłamy do pracowni histopatologicznej i każdorazowo otrzymujemy wynik badania).

13. Pobieranie wycinków ze zmian niepewnych rokowniczo i przesyłanie materiału do badania histopatologicznego, w ramach profilaktyki onkologicznej.

14. Leczenie ropni, ewakuacja treści z ogniska ropnego.

15. Augmentacja wyrostka materiałem przed implantacją (niezbędna, kiedy nie mamy wystarczającej ilości kości wyrostka koniecznej do przeprowadzenia implantacji).

16. Augmentacja tkanek miękkich (kiedy na skutek zaników kości dochodzi do utraty ilości tkanek miękkich — ratunkiem jest przeszczep tkanki z podniebienia lub użycie specjalnych materiałów).

17. Usuwanie zmian patologicznych z zatok szczękowych (torbiele, korzenie).

18. Zamykanie połączeń zatok szczękowych z jamą ustną po przeprowadzonych zabiegach usuwania zęba (należy zgłosić się możliwie jak najszybciej po powstaniu połączenia, maksymalnie do 12 godzin, wtedy rokowanie jest najkorzystniejsze).

19. Podnoszenie dna zatoki szczękowej, w celu umożliwienia przeprowadzenia zabiegu implantacji.

20. Zabiegi implantacji (wprowadzenie do kości implantu, stanowiącego rusztowanie dla późniejszej odbudowy protetycznej zęba).

Chirurgią stomatologiczną w naszym gabinecie zajmują się:

Napisz do nas

Masz pytania, potrzebujesz konsultacji?
Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

+48734483497